Spory korporacyjne

STRATEGIA, DOŚWIADCZENIE ORAZ SZYBKOŚĆ REAKCJI

Te trzy elementy umożliwiają szybkie i bezpieczne zakończenie sporu korporacyjnego. Doskonale to rozumiemy. Naszym podstawowym celem jest rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami bez uszczerbku dla przedsiębiorstwa, jego działalności operacyjnej oraz renomy.

Pomagamy wspólnikom w prowadzeniu sporów korporacyjnych z pozostałymi wspólnikami lub organami spółki. Dążymy do rozwiązania sporu korporacyjnego poza salą sądową, a jeśli okaże się to konieczne – reprezentujemy interesy klientów także w toku postępowania sądowego.

Gwarantujemy pełną poufność. Zdajemy sobie sprawę, że zwykle spór zaczyna się znacznie szybciej niż w dniu złożenia pozwu. Do korzystnego zakończenia sprawy dążymy więc równolegle przy wykorzystaniu mechanizmów korporacyjnych, jak i przygotowując się do ewentualnej drogi sądowej.

W ramach tej usługi:

Wspieramy klientów na etapie przedprocesowym.

Przygotowujemy długoterminową strategię prowadzenia sporów korporacyjnych.

Zapewniamy bieżące doradztwo.

Dotyczy ono m.in. ochrony przed wrogimi przejęciami spółki, nadużyciem pozycji większościowego wspólnika, a także przed szantażem korporacyjnym.

Towarzyszymy klientom w negocjacjach.

Doradzamy również na etapie zawierania ugody kończącej spór.

Prowadzimy postępowania sądowe.

Prowadzimy m.in. postępowania w zakresie zaskarżania uchwał organów spółek, działania na szkodę spółki, wyłączenia wspólnika ze spółki, pozbawienia go prawa reprezentacji oraz prowadzenia spraw spółki, a także inne spory, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy.

Porozmawiajmy o konkretach.

Napisz lub zadzwoń

 

ul. Moniuszki 26/2, 31-523 Kraków

zobacz na mapie

Mogą Cię zainteresować:

Umowa IT a prawo autorskie - o jakich klauzulach trzeba pamiętać?
2 listopada 2021

Umowa IT a prawo autorskie – o jakich klauzulach trzeba pamiętać?

Polska w ostatnim czasie zasłynęła z wykwalifikowanych i zaradnych specjalistów IT. Każdego roku na rynek trafiają...

Czytaj dalej

Umowa IT a prawo autorskie – o jakich klauzulach trzeba pamiętać?
wzór ptzemysłowy
16 marca 2021

Jak chronić wzór przemysłowy przed konkurencją?

W przypadku, gdy rynek oferuje tak wiele produktów tej samej lub zbliżonej jakości, czynnikiem decydującym o wyborz...

Czytaj dalej

Jak chronić wzór przemysłowy przed konkurencją?
Przejdź do aktualności