Spory sądowe

UWAŻAMY, ŻE PROCES SĄDOWY POWINIEN BYĆ OSTATECZNOŚCIĄ

Przed wytoczeniem powództwa sprawdzamy więc, czy nie istnieje możliwość rozwiązania sporu polubownie. Jeśli okaże się to niemożliwe – kompleksowo przeprowadzamy klientów przez całość drogi sądowej, rozpoczynając od przygotowania profesjonalnej strategii procesowej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sukcesom w zakresie postępowań sądowych na terenie całej Polski, zapewniamy naszym klientom poczucie bezpieczeństwa w stresujących warunkach sali sądowej. Wyróżnia nas wysoka motywacja, otwartość na poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań procesowych, a także doświadczenie w prowadzeniu sporów z elementem międzynarodowym.

Nie obawiamy się skomplikowanych spraw. Oferujemy kompleksową pomoc, uwzględniającą aspekty biznesowe sporu.

W ramach tej usługi:

Prowadzimy spory o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów gospodarczych.

Przed sądem pomagamy klientom sprawach o zapłatę, w tym m.in. o rozliczenie wykonania zobowiązań umownych, kar umownych, a także zwrot nienależnych świadczeń. Ponadto prowadzimy sądowe spory odszkodowawcze oraz spory o realizację zabezpieczeń kontraktu.

Prowadzimy spory na tle konfliktów w spółkach prawa handlowego.

Są to najczęściej spory korporacyjne, w tym m.in. o wyłączenie wspólnika oraz rozwiązanie spółki, a także spory wynikające z roszczeń wspólników albo akcjonariuszy za szkody wyrządzone spółce. Wspieramy wspólników w sytuacji nadużywania pozycji dominującej w spółce, szantażu korporacyjnego lub prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki.

Prowadzimy spory pracownicze.

Spory te najczęściej mają związek z: rozwiązaniem umowy o pracę, roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia, naruszeniem umów o zakazie konkurencji, mobbingiem lub dyskryminacją oraz o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ponadto reprezentujemy pracodawców także w sporach zainicjowanych przez związki zawodowe.

Porozmawiajmy o konkretach.

Napisz lub zadzwoń

 

ul. Moniuszki 26/2, 31-523 Kraków

zobacz na mapie

Mogą Cię zainteresować:

15 stycznia 2021

Kapitał akcyjny w kwocie 1 zł

Jak wspomniałam w poprzednim artykule, kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej jest innym pojęciem prawnym, niż ka...

Czytaj dalej

Kapitał akcyjny w kwocie 1 zł
27 listopada 2020

Prosta spółka akcyjna – atrakcyjna forma prawna dla startupów

Od 1 marca 2021 roku w Polsce będzie można prowadzić działalność gospodarczą w nowej formie - prostej spółki ak...

Czytaj dalej

Prosta spółka akcyjna – atrakcyjna forma prawna dla startupów
Przejdź do aktualności