Spory sądowe

UWAŻAMY, ŻE PROCES SĄDOWY POWINIEN BYĆ OSTATECZNOŚCIĄ

Przed wytoczeniem powództwa sprawdzamy więc, czy nie istnieje możliwość rozwiązania sporu polubownie. Jeśli okaże się to niemożliwe – kompleksowo przeprowadzamy klientów przez całość drogi sądowej, rozpoczynając od przygotowania profesjonalnej strategii procesowej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sukcesom w zakresie postępowań sądowych na terenie całej Polski, zapewniamy naszym klientom poczucie bezpieczeństwa w stresujących warunkach sali sądowej. Wyróżnia nas wysoka motywacja, otwartość na poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań procesowych, a także doświadczenie w prowadzeniu sporów z elementem międzynarodowym.

Nie obawiamy się skomplikowanych spraw. Oferujemy kompleksową pomoc, uwzględniającą aspekty biznesowe sporu.

W ramach tej usługi:

Prowadzimy spory o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów gospodarczych.

Przed sądem pomagamy klientom sprawach o zapłatę, w tym m.in. o rozliczenie wykonania zobowiązań umownych, kar umownych, a także zwrot nienależnych świadczeń. Ponadto prowadzimy sądowe spory odszkodowawcze oraz spory o realizację zabezpieczeń kontraktu.

Prowadzimy spory na tle konfliktów w spółkach prawa handlowego.

Są to najczęściej spory korporacyjne, w tym m.in. o wyłączenie wspólnika oraz rozwiązanie spółki, a także spory wynikające z roszczeń wspólników albo akcjonariuszy za szkody wyrządzone spółce. Wspieramy wspólników w sytuacji nadużywania pozycji dominującej w spółce, szantażu korporacyjnego lub prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki.

Prowadzimy spory pracownicze.

Spory te najczęściej mają związek z: rozwiązaniem umowy o pracę, roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia, naruszeniem umów o zakazie konkurencji, mobbingiem lub dyskryminacją oraz o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ponadto reprezentujemy pracodawców także w sporach zainicjowanych przez związki zawodowe.

Porozmawiajmy o konkretach.

Napisz lub zadzwoń

 

ul. Moniuszki 26/2, 31-523 Kraków

zobacz na mapie

Mogą Cię zainteresować:

Umowa IT a prawo autorskie - o jakich klauzulach trzeba pamiętać?
2 listopada 2021

Umowa IT a prawo autorskie – o jakich klauzulach trzeba pamiętać?

Polska w ostatnim czasie zasłynęła z wykwalifikowanych i zaradnych specjalistów IT. Każdego roku na rynek trafiają...

Czytaj dalej

Umowa IT a prawo autorskie – o jakich klauzulach trzeba pamiętać?
wzór ptzemysłowy
16 marca 2021

Jak chronić wzór przemysłowy przed konkurencją?

W przypadku, gdy rynek oferuje tak wiele produktów tej samej lub zbliżonej jakości, czynnikiem decydującym o wyborz...

Czytaj dalej

Jak chronić wzór przemysłowy przed konkurencją?
Przejdź do aktualności