Umowy gospodarcze

UMOWY TO JEDEN Z NAJISTOTNIEJSZYCH ELEMENTÓW POLSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU GOSPODARCZEGO

Strony powinny już na etapie konstruowania postanowień kontraktu zadbać, aby umowa nie tylko realizowała wyznaczone cele biznesowe, ale równocześnie była bezpieczna i nie generowała możliwych do uniknięcia ryzyk.

Wspieramy klientów w negocjacjach oraz przy zawieraniu umów gospodarczych – w tym również umów niestandardowych, dostosowanych ściśle do specyfiki transakcji. Dbamy, aby kontrakty były w pełni zrozumiałe dla naszych klientów i możliwie skondensowane. Doradzamy także w zakresie zabezpieczania wykonania umów, dobierając odpowiednie instrumenty prawne.

W pracy z naszymi klientami wykorzystujemy także wieloletnie doświadczenia zagraniczne członków zespołu kancelarii. Doskonała znajomość realiów biznesowych nie tylko polskich, ale i międzynarodowych, pozwala nam proponować wyłącznie sprawdzone, bezpieczne i praktyczne rozwiązania.

W ramach tej usługi:

Wspieramy w negocjacjach umów gospodarczych.

Towarzyszymy klientom zarówno w negocjacjach z polskimi, jak i zagranicznymi kontrahentami oraz wspieramy w wypracowaniu satysfakcjonującego dla obydwu stron porozumienia. Oferujemy obsługę także w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim i niemieckim.

Przygotowujemy listy intencyjne

oraz umowy przedwstępne.

Weryfikujemy umowy gospodarcze.

Jeśli w trakcie analizy okaże się, że interesy klienta nie zostały należycie zabezpieczone, prowadzimy czynności zmierzające do zmiany treści umowy.

Opracowujemy umowy gospodarcze.

Przejmujemy także przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z zawarciem kontraktu.

Proponujemy rozwiązania najkorzystniejsze pod względem podatkowym.

Dbamy także o minimalizację ryzyka podatkowego.

Wspieramy klienta na etapie wykonania kontraktu.

W razie konieczności reprezentujemy w dochodzeniu roszczeń związanych z zawartą umową w postępowaniach polubownych, arbitrażowych i sądowych.

Porozmawiajmy o konkretach.

Napisz lub zadzwoń

 

ul. Moniuszki 26/2, 31-523 Kraków

zobacz na mapie

Mogą Cię zainteresować:

Umowa IT a prawo autorskie - o jakich klauzulach trzeba pamiętać?
2 listopada 2021

Umowa IT a prawo autorskie – o jakich klauzulach trzeba pamiętać?

Polska w ostatnim czasie zasłynęła z wykwalifikowanych i zaradnych specjalistów IT. Każdego roku na rynek trafiają...

Czytaj dalej

Umowa IT a prawo autorskie – o jakich klauzulach trzeba pamiętać?
wzór ptzemysłowy
16 marca 2021

Jak chronić wzór przemysłowy przed konkurencją?

W przypadku, gdy rynek oferuje tak wiele produktów tej samej lub zbliżonej jakości, czynnikiem decydującym o wyborz...

Czytaj dalej

Jak chronić wzór przemysłowy przed konkurencją?
Przejdź do aktualności