Bartłomiej Liber

radca prawny, partner

Od ponad 10 lat przygotowuje i wdraża dla polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców rozwiązania “szyte na miarę” – zarówno w projektach strategicznych, jak i w ich bieżącej działalności.

Świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych. Przeprowadza negocjacje umów spółek oraz umów wspólników. Realizuje projekty fuzji, przejęć oraz przekształceń. Opracowuje i wdraża kompletne strategie postępowania w przypadku sporów korporacyjnych – pomiędzy wspólnikami oraz członkami zarządu. Prowadzi spory dotyczące odpowiedzialności wspólników i członków zarządu związaną z ich uczestnictwem w spółce.

W sprawach z obszaru prawa pracy przeprowadza procesy związane z optymalizacją zatrudnienia. Przygotowuje rozwiązania zwiększające efektywność zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie, wdraża pracę zdalną oraz telepracę, sporządza dopasowane do potrzeb pracodawców regulaminy pracy i wynagradzania. Planuje i wprowadza w życie procedury restrukturyzacyjne, prowadzi projekty zwolnień grupowych i grupowych wypowiedzeń zmieniających. Poza tym wspiera agencje pracy tymczasowej, w tym przy delegowaniu pracowników do wykonywania pracy poza Polską.
Doradza przy zatrudnianiu menedżerów, w tym kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących informacji poufnych, zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz odpowiedzialności.

W zakresie prawa przewozowego kompleksowo wspiera przedsiębiorstwa transportowe oraz spedycyjne. Negocjuje i sporządza umowy o świadczenie usług transportowych, umowy o kierowanie powierzonym środkiem transportu, oraz umowy leasingu. Reprezentuje klientów w sporach dotyczących odpowiedzialności za szkody w towarach oraz za opóźnienie dostawy – zarówno na gruncie przepisów krajowych, jak i konwencji CMR. Doradza w zakresie optymalizacji zatrudnienia i zasad delegowania kierowców wykonujących pracę w transporcie międzynarodowym. Pomaga przygotować się przewoźnikom do zmian wprowadzanych przez Pakiet Mobilności. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.

Pracuje w języku angielskim i niemieckim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Szkołę Prawa Austriackiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego, a także Szkołę Prawa Niemieckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetów w Mainz i Heidelbergu.

Powrót do zespołu

Moje artykuły:

odpowiedzialność pracownika
29 września 2020

Pracownik z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie. W szczególnośc...

Czytaj dalej

Pracownik z ograniczoną odpowiedzialnością
głosowanie wspólników
29 września 2020

Członek zarządu spółki powiązanej może głosować na zgromadzeniu wspólników

Wspólnicy spółki z o.o. nie mają obowiązku osobiście uczestniczyć i głosować na Zgromadzeniu. Mogą w tym celu ...

Czytaj dalej

Członek zarządu spółki powiązanej może głosować na zgromadzeniu wspólników
Wszystkie