Katarzyna Walasek

radca prawny - of counsel

Radca prawny – of counsel z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego. Doradza klientom przy projektowaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i optymalizację podatkową.

Specjalizuje się w reprezentacji klientów w ramach kontroli celnych i podatkowych. Prowadzi między innymi sprawy dotyczące importu, akcyzy, zwrotu VAT i ceł antydumpingowych, klasyfikacji towarowej czy tranzytu. Reprezentuje w postępowaniach zarówno przed organami podatkowymi, jak też sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Prowadzi sprawy osób fizycznych dotyczące odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, stawianych im zarzutów karno-skarbowych, czy opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł.

W trakcie pracy zawodowej doradzała spółkom giełdowym i koncernom paliwowym. Współtworzyła schematy przekształceń optymalizacyjnych, Nadzorowała i samodzielnie prowadziła postępowania podatkowe dotyczące dziesiątek milionów złotych. Opiniowała transakcje kupna samolotów odrzutowych, a także transakcje wydzielenia oraz zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Broniła przedsiębiorców w postępowaniach karno-skarbowych i uzyskiwała wyroki uniewinniające.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikację odbyła w OIRP Kraków. Obecnie prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla managerów w ramach studiów MBA.

Powrót do zespołu