Negocjacje przedsięwzięć joint venture

SKUTECZNOŚĆ I PEŁEN PROFESJONALIZM W NEGOCJACJACH PROJEKTÓW JOINT VENTURE

Joint venture to przedsięwzięcia specyficzne. Obowiązek realizacji wspólnego celu gospodarczego przyjmują co najmniej dwa zupełnie niezależne od siebie podmioty, nierzadko z innych krajów. Ich interesy i oczekiwania czasami bywają zupełnie różne. Nierzadko podmioty te są konkurentami i oprócz przedsięwzięcia realizowanego wspólnie planują kontynuować dotychczasową konkurencyjną działalność.

Podstawowym celem negocjacji przedsięwzięć joint venture jest więc wypracowanie satysfakcjonującego dla stron kompromisu. Bez doświadczonego negocjatora u boku – to bardzo trudne, zwłaszcza jeśli nowy biznes ma być prowadzony za granicą. Pomoc specjalisty umożliwia wyeliminowanie potencjalnego ryzyka możliwie wcześnie i ułożenie stosunku prawnego w sposób akceptowalny dla każdego z partnerów.

Oferujemy pomoc w negocjacjach umów joint venture oraz na dalszych etapach realizacji przedsięwzięcia. Wyróżnia nas doskonała znajomość specyfiki transakcji joint venture oraz doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z partnerami międzynarodowymi w ich ojczystych językach. Negocjujemy z zachowaniem najwyższych standardów i jednocześnie dbamy o realizację założonych celów biznesowych klientów.

W ramach tej usługi:

Towarzyszymy klientom w trakcie całego procesu negocjacji.

Wspieramy w wypracowaniu kompromisu w zakresie kluczowych dla stron zagadnień, jak m.in. kwestie ponoszonego ryzyka, czas, cele i zakres przedsięwzięcia, parytet udziałów partnerów w nowo tworzonym podmiocie itp.

Negocjujemy z partnerami międzynarodowymi.

Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy nad projektami które realizowane są pod prawem obcym. Prowadzimy negocjacje w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim. Dzięki temu dbamy o precyzję języka negocjowanych postanowień, co w dłuższej perspektywie pozwala uniknąć problematycznych rozbieżności interpretacyjnych.

Przygotowujemy listy intencyjne.

Zwykle zawierają one skondensowane podsumowanie określonego etapu negocjacji, wskazują założenia przyszłej umowy oraz określają harmonogram dalszych prac.

Przygotowujemy umowy joint-venture.

Redagujemy umowy inwestycyjne i porozumienia wspólników. dbamy o właściwe zabezpieczenie kontraktu. Na życzenie klientów wspieramy ich także na każdym z dalszych etapów realizacji projektu joint venture.

Porozmawiajmy o konkretach.

Napisz lub zadzwoń

 

ul. Moniuszki 26/2, 31-523 Kraków

zobacz na mapie