Umowy gospodarcze w obrocie międzynarodowym

BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYMAGA SZCZEGÓLNEGO RODZAJU WSPARCIA PRAWNEGO

Jesteśmy o tym przekonani. Przedsiębiorstwa, które planują wejść na rynek polski oraz firmy z Polski, planujące ekspansję zagraniczną, oczekują, że prawnik nie tylko przejmie wszelkie formalności, ale również wesprze w negocjacjach i zadba o bezpieczeństwo planowanego przedsięwzięcia. To właśnie robimy.

Zespół kancelarii pracuje w kilku językach, co znacznie przyspiesza współpracę. Umożliwia także uniknięcie nieporozumień i nieścisłości na tle językowym, które mogłyby utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zawartego kontraktu.

Mamy bardzo bogate doświadczenia z pracy z biznesem międzynarodowym. Nasi klienci, reprezentujący rozmaite branże, z sukcesami działają na terenie m.in. Hiszpanii, Francji, Niemiec, USA czy Meksyku. Doświadczenia międzynarodowe i sieć kontaktów poszerzamy także dzięki aktywnej działalności w Stowarzyszeniu AIJA (International Association of Young Lawyers) zrzeszającego ponad 4.000 prawników z 90 różnych państw.

W ramach tej usługi:

Towarzyszymy klientom w negocjacjach.

Międzynarodowe umowy gospodarcze negocjujemy w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim. Od początku koncentrujemy się na tym, w jaki sposób nasz klient będzie egzekwował swoje prawa za granicą. Dbamy, aby jego ochrona była skuteczna.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy.

Opracowujemy m.in. międzynarodowe umowy sprzedaży towarów, umowy dostawy, umowy dystrybucyjne, umowy franczyzowe, umowy licencyjne na oprogramowanie, umowy o świadczenie usług, umowy o współpracy i szereg innych, w zależności od potrzeb klienta.

Tworząc umowy, uwzględniamy akty prawa międzynarodowego.

Uwzględniamy m.in. Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), reguły INCOTERMS, przepisy Rozporządzeń unijnych dotyczących jurysdykcji i prawa właściwego, umowy międzynarodowe, a także ogólne zasady prawa wspólnotowego i międzynarodowego.

Dbamy o bezpieczeństwo.

Zapewniamy pomoc w odpowiednim zabezpieczaniu realizacji międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Zapewniamy obsługę prawną zagranicznych projektów inwestycyjnych.

Negocjujemy, opiniujemy i przygotowujemy m.in. umowy inwestycyjne oraz całość dokumentacji związanej z utworzeniem spółek joint venture.

Wspieramy klientów w przypadku sporu.

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu rzetelnej reprezentacji przed sądem w kraju, w którym toczy się spór na tle międzynarodowej umowy gospodarczej.

Porozmawiajmy o konkretach.

Napisz lub zadzwoń

 

ul. Moniuszki 26/2, 31-523 Kraków

zobacz na mapie

Mogą Cię zainteresować:

5 maja 2021

SĄD ZAGRANICZNY MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ POLSKIEJ SPÓŁKI

W czasach kryzysu, w obliczu ryzyka upadłości kontrahentów, warto jest pamiętać, że problematyka ta jest normowana...

Czytaj dalej

SĄD ZAGRANICZNY MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ POLSKIEJ SPÓŁKI
23 listopada 2020

Analiza kluczowego kontraktu “na wyłączność” międzynarodowej grupy kapitałowej

Kontrakty “na wyłączność” to często umowy o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstw. Stawka jest szczegól...

Czytaj dalej

Analiza kluczowego kontraktu “na wyłączność” międzynarodowej grupy kapitałowej
Przejdź do aktualności