Umowy gospodarcze w obrocie międzynarodowym

BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYMAGA SZCZEGÓLNEGO RODZAJU WSPARCIA PRAWNEGO

Jesteśmy o tym przekonani. Przedsiębiorstwa, które planują wejść na rynek polski oraz firmy z Polski, planujące ekspansję zagraniczną, oczekują, że prawnik nie tylko przejmie wszelkie formalności, ale również wesprze w negocjacjach i zadba o bezpieczeństwo planowanego przedsięwzięcia. To właśnie robimy.

Zespół kancelarii pracuje w kilku językach, co znacznie przyspiesza współpracę. Umożliwia także uniknięcie nieporozumień i nieścisłości na tle językowym, które mogłyby utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zawartego kontraktu.

Mamy bardzo bogate doświadczenia z pracy z biznesem międzynarodowym. Nasi klienci, reprezentujący rozmaite branże, z sukcesami działają na terenie m.in. Hiszpanii, Francji, Niemiec, USA czy Meksyku. Doświadczenia międzynarodowe i sieć kontaktów poszerzamy także dzięki aktywnej działalności w Stowarzyszeniu AIJA (International Association of Young Lawyers) zrzeszającego ponad 4.000 prawników z 90 różnych państw.

W ramach tej usługi:

Towarzyszymy klientom w negocjacjach.

Międzynarodowe umowy gospodarcze negocjujemy w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim. Od początku koncentrujemy się na tym, w jaki sposób nasz klient będzie egzekwował swoje prawa za granicą. Dbamy, aby jego ochrona była skuteczna.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy.

Opracowujemy m.in. międzynarodowe umowy sprzedaży towarów, umowy dostawy, umowy dystrybucyjne, umowy franczyzowe, umowy licencyjne na oprogramowanie, umowy o świadczenie usług, umowy o współpracy i szereg innych, w zależności od potrzeb klienta.

Tworząc umowy, uwzględniamy akty prawa międzynarodowego.

Uwzględniamy m.in. Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), reguły INCOTERMS, przepisy Rozporządzeń unijnych dotyczących jurysdykcji i prawa właściwego, umowy międzynarodowe, a także ogólne zasady prawa wspólnotowego i międzynarodowego.

Dbamy o bezpieczeństwo.

Zapewniamy pomoc w odpowiednim zabezpieczaniu realizacji międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Zapewniamy obsługę prawną zagranicznych projektów inwestycyjnych.

Negocjujemy, opiniujemy i przygotowujemy m.in. umowy inwestycyjne oraz całość dokumentacji związanej z utworzeniem spółek joint venture.

Wspieramy klientów w przypadku sporu.

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu rzetelnej reprezentacji przed sądem w kraju, w którym toczy się spór na tle międzynarodowej umowy gospodarczej.

Porozmawiajmy o konkretach.

Napisz lub zadzwoń

 

ul. Moniuszki 26/2, 31-523 Kraków

zobacz na mapie

Mogą Cię zainteresować:

Jak ograniczyć ryzyko w międzynarodowej działalności eksportowej? (w umowie)
2 sierpnia 2021

Jak ograniczyć ryzyko w międzynarodowej działalności eksportowej dzięki umowie?

Jeśli zawierasz międzynarodową umowę eksportową i dostarczasz towary dla kontrahenta z zagranicy, to musisz liczyć...

Czytaj dalej

Jak ograniczyć ryzyko w międzynarodowej działalności eksportowej dzięki umowie?
5 maja 2021

SĄD ZAGRANICZNY MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ POLSKIEJ SPÓŁKI

W czasach kryzysu, w obliczu ryzyka upadłości kontrahentów, warto jest pamiętać, że problematyka ta jest normowana...

Czytaj dalej

SĄD ZAGRANICZNY MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ POLSKIEJ SPÓŁKI
Przejdź do aktualności